Konferensutvärdering 2022

Konferens 2022

Betygsätt onsdagens kick-off som helhet

Betygsätt onsdagens kick-off som helhet
Betygsätt onsdagens kick-off som helhet

Betygsätt torsdagens kick-off i sin helhet

Betygsätt torsdagens kick-off som helhet
Betygsätt torsdagens kick-off som Helhet

Hur relevant var informationen för dig att ta med inför 2022. Betygsätt alla block

Hur givande var programpunkten IT för ditt arbete
Hur givande var programpunkten IT för ditt arbete?
Hur upplevde du programpunkten Säljkläder?
Hur upplevde du programpunkten Säljkläder?
Hur givande var programpunkten sälj, utbildning och rekrytering för ditt arbete?
Hur givande var programpunkten sälj, utbildning och rekrytering för ditt arbete?
Hur viktig var programpunkten kundtjänst och Kundo för ditt fortsatta arbete?
Hur viktig var programpunkten kundtjänst och Kundo för ditt fortsatta arbete?
Hur var grupparbetet kring kvalitetsmätningen?
Hur var grupparbetet kring kvalitetsmätningen?
Hur upplevde du programpunkten Sortiment och Marknad?
Hur upplevde du programpunkten Sortiment och Marknad?
Vad tyckte du om Post-it övningen?
Vad tyckte du om Post-it övningen?

I vilken omfattning deltog du i konferensen?

Konferensen inspirerade mig
Konferensen inspirerade mig
Jag deltog aktivt i konferensen med frågor och synpunkter
Jag deltog aktivt i konferensen med frågor och synpunkter
Hur kan du bidra till att "Växa tillsammans" 2022
Betygsätt konferensen i sin helhet (5= mycket bra - 1= mindre bra)
Betygsätt konferensen i sin helhet (5= mycket bra - 1= mindre bra)
Hur kan vi förbättra oss till nästa år?