För ett hållbart samarbete!

Det är vår hållbarhetsvision, som beskriver hur vi på Hemglass förhåller oss till hållbarhetsarbetet.
Det är en pågående resa, där vi utvecklas och hittar nya lösningar. Vi gör det tillsammans genom små och stora projekt som tar oss fram mot en hållbar framtid!
För att driva arbetet framåt har vi valt att fokusera på ansvarsområden inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Nedan beskriver vi hur vi långsiktigt arbetar med utvalda områden.

Socialt ansvar
Ekologiskt ansvar
Ekonomiskt ansvar

Socialt ansvar

Attraktiv arbetsgivare

Inom Hemglass verkar vi för jämställdhet och mångfald, där alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter. 

Vi ska vara en trygg arbetsplats som präglas av acceptans och medmänsklighet. Hos Hemglass ska medarbetare trivas och utvecklas.

Välmående medarbetare

På Hemglass ska alla medarbetare ges förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både fysiskt och psykiskt. Vi arbetar aktivt med aktiviteter som främjar hälsa och välmående.

Ansvarsfulla inköp

Vi ska samarbeta med leverantörer som alltid agerar ansvarsfullt och etiskt. Våra leverantörer ska följa Hemglass i Sverige AB:s uppförandekod och internationellt erkända riktlinjer och principer avseende mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Ladda ner vår uppförandekod här

 

För oss på Hemglass är barnen alltid i fokus, därför är det naturligt för oss att stödja och samarbeta med BRIS.

Ekologiskt ansvar

Medvetna medarbetare

Alla Hemglass medarbetare utbildas regelbundet inom hållbarhet och rådande och kommande lagstiftning. Vi ska hålla en hög kunskapsnivå och löpande utvärdera hur omvärlden påverkar oss. Hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela vår verksamhet både centralt och lokalt.

Minimera våra produkters miljö- och
klimatpåverkan

Vårt mål är att den påverkan våra produkter har på miljön och klimatet ska vara så liten som möjligt.
Merparten av våra produkter produceras hos leverantörer med tillverkning i Sverige. Vårt centrallager ligger i Halmstad vilket är optimalt geografiskt i förhållande till våra producenter.

Minimera vår egen miljö- och klimatpåverkan

Vi arbetar aktivt för att minska den negativa miljö- och klimatpåverkan vi har. Det gör vi bland annat genom att fokusera på att effektivisera vår el- och bränsleförbrukning.
Vår första el-glassbil lanserades 2021 och arbetet för att ställa om till en fossilfri fordonsflotta fortsätter.

Ekonomiskt ansvar

Långsiktig lönsamhet

Vi utvärderar och planerar kontinuerligt för de risker och möjligheter som vi ställs inför. Hemglass i Sverige AB och dess franchisetagare vara trygga i en omvärld under förändring.
Vi arbetar alltid med god etik och en hög affärsmoral.

Effektiv verksamhet

Vi på Hemglass strävar alltid efter att använda de resurser vi har så effektivt och genomtänkt som möjligt. Vi utvecklar hela tiden våra digitala lösningar för att underlätta och effektivisera, både för våra medarbetare och för våra kunder.

Häng med oss på vår resa – för ett hållbart samarbete!