Villkor för kundklubben

Medlemskapet

Glasskompis är Hemglass kundklubb.

Medlemskapet är personligt, kostnadsfritt och åldersgränsen är 16 år.

Det krävs ett giltigt personnummer samt mobiltelefonnummer för att kunna bli medlem.

Som Glasskompis får du ett digitalt stämpelkort som fylls med stämplar för varje spenderade 50 kr. För att köpet ska gå att registreras som ett bonusgrundande medlemsköp krävs att du uppger personnummer eller mobiltelefonnummer vid betalningstillfället. Vid 9 stämplar utgår en digital värdecheck om 20 kr att handla för hos någon av Hemglass bilar. Checken är giltig i 6 månader och kan ej bytas in mot kontanter. Genom att bli medlem i kundklubben godkänner du att Hemglass får skicka dig erbjudanden och marknadsföring via mobil, e-post och direktmarknadsföring.

Ändring av villkoren

Hemglass förbehåller sig rätten att när som helst ändra medlemsvillkoren för Glasskompis-klubben. Ändringar träder i kraft en månad efter att du har meddelats om detta antingen kommunikation via e-post eller hemglass.se. Uppdaterade medlemsvillkor finns alltid tillgängliga på hemglass.se.

Giltighetstid

Ditt medlemskap i Hemglass kundklubb gäller tills vidare eller tills du eller Hemglass säger upp det. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta vår kundtjänst. Vid avslut av medlemskap raderas alla personuppgifter. Eventuella innestående bonus förfaller vid avslutat medlemskap.

Notera att ifall du inte har varit aktiv i kundklubben, t.e.x öppnat e-post eller gjort ett medlemsköp under 24 månader kommer ditt medlemskap automatiskt avslutas och de personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor raderas och intjänade glasstämplar förfaller.

Hemglass förbehåller sig rätten att säga upp ett medlemskap vid misstanke om missbruk av medlemskapet.

Behandling av personuppgifter

Hur vi behandlar dina personuppgifter som medlem framgår av vår integritetspolicy tillgänglig här. Som medlem kan du när som helst logga in på Mina sidor för att ändra inställningar för vilken kommunikation du önskar eller uppdatera dina kontaktuppgifter.

Begränsning av ansvar

Hemglass är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Hemglass själv vidtar eller är föremål för sådana konflikt-åtgärder. Hemglass är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Hemglass varit normalt aktsam.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om medlemskap, kontakta oss gärna på info@hemglass.se eller ring 0200-220 220

Senaste uppdatering av medlemsvillkoren 2022-02-28