Villkor för kundklubben

Medlemskapet

Glasskompis är Hemglass kundklubb. 
Medlemskapet är personligt, kostnadsfritt och åldersgränsen är 16 år. 
Det krävs ett giltigt personnummer samt mobiltelefonnummer för att kunna bli medlem. 
Som Glasskompis får du ett digitalt stämpelkort som fylls med stämplar för varje spenderade 50 kr. För att köpet ska gå att registreras som ett bonusgrundande medlemsköp krävs att du uppger personnummer eller mobiltelefonnummer vid betalningstillfället. Vid 9 stämplar utgår en digital värdecheck om 20 kr att handla för hos någon av Hemglass bilar. Checken är giltig i 6 månader och kan ej bytas in mot kontanter. Genom att bli medlem i kundklubben godkänner du att Hemglass får skicka dig erbjudanden och marknadsföring via mobil, e-post och direktmarknadsföring.

Ändring av villkoren

Hemglass förbehåller sig rätten att när som helst ändra medlemsvillkoren för Glasskompis-klubben. Ändringar träder i kraft en månad efter att du har meddelats om detta antingen kommunikation via e-post eller hemglass.se. Uppdaterade medlemsvillkor finns alltid tillgängliga på hemglass.se.

Giltighetstid

Ditt medlemskap i Hemglass kundklubb gäller tills vidare eller tills du eller Hemglass säger upp det. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta vår kundtjänst. Vid avslut av medlemskap raderas alla personuppgifter. Eventuella innestående bonus förfaller vid avslutat medlemskap.

Notera att ifall du inte gjort ett medlemsköp på 24 månader kommer ditt medlemskap automatiskt avslutas och de personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor raderas och intjänade glasstämplar förfaller.

Hemglass förbehåller sig rätten att säga upp ett medlemskap vid misstanke om missbruk av medlemskapet.

Behandling av personuppgifter

Genom att acceptera dessa medlemsvillkor samtycker du till att Hemglass behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och dessa villkor samt för de syften som anges nedan. Hemglass AB, org.nr 556955-4693, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Hemglass behandlar dina personuppgifter som du lämnar till Hemglass när du blir medlem i kundklubben (t.ex. namn, personnummer och kontaktinformation) samt information om dina transaktioner. Uppgifterna sparas och behandlas i syfte att tillhandahålla medlemskapet, administrera kundförhållandet, samt för att skapa personligt anpassade erbjudanden och kundservice baserad på köphistorik. Hemglass vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. 

Hemglass lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringssyfte. Hemglass kan dock lämna ut dina personuppgifter till leverantörer av tredjeparts-tjänster och andra företag som behandlar personuppgifter för Hemglass räkning (t.ex. IT-tjänster, tryck, distribution m.m.). Det är dock alltid Hemglass som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt och vi ingår därför avtal med sådana företag för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lag och dessa medlemsvillkor. Utöver detta kan Hemglass enligt lag vara tvingat att lämna ut uppgifter till annan part. Hemglass behåller dina personuppgifter under den period det är nödvändigt för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i dessa medlemsvillkor, såvida det inte krävs eller tillåts i lag att Hemglass behåller uppgifterna under en längre tid.

Du har alltid rätt att, kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som Hemglass hanterar om dig. Kontakta kundservice, tel: 0200-220 220 eller info@hemglass.se, för att få ta del av uppgifterna. Hemglass arbetar med att på eget initiativ rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller missvisande, men du har också rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas om dessa behandlats felaktigt. Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

Som medlem kan du när som helst logga in på Mina sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter eller ändra inställningar för vilken kommunikation du önskar.
Observera dock att vi inte kan bistå med begränsningar eller ändringar när det gäller sociala nätverk. I de fall behöver du på egen hand ändra inställningar på respektive konto.


Du är alltid välkommen att kontakta oss om du skulle vilja ha mer information om vilka personuppgifter Hemglass har registrerat om dig om hur vi använder uppgifterna eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar dina uppgifter

Begränsning av ansvar

Hemglass är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Hemglass själv vidtar eller är föremål för sådana konflikt-åtgärder. Hemglass är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Hemglass varit normalt aktsam.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om medlemskap, kontakta oss gärna på info@hemglass.se eller ring 0200-220 220

Senaste uppdatering av medlemsvillkoren 2018-05-22

Den här sidan
använder kakor!

Den här sidan använder Kakor. Men vi vet att du förmodligen är sugen på glass. 
Genom att använda hemglass webbplats godkänner du att vi använder kakor.

Den här sidan använder kakor!

Men vi vet att du förmodligen är sugen på glass!
Vi vill bara informera att genom att du använder vår webbplats godkänner du också att vi använder kakor. 

Det var allt! Nu kan du surfa vidare till det du faktiskt kom hit för, glass!